Wirtualny Bieg i Marsz Nordic Walking

Regulamin

 

REGULAMIN ŚMIGIELSKIEGO
WIRTUALNEGO BIEGU i MARSZU „NORDIC WALKING”

 

 1. ORGANIZATOR:

 Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, 64-030 Śmigiel, ul. Kościuszki 20
e-mail: administracja@okfir.pl, tel. 65 518 93 34

 1. PATRONAT HONOROWY:

 Burmistrz Śmigla

 1. CEL IMPREZY

 Promowanie biegania oraz „Nordic -Walking” jako zdrowego stylu życia i ciekawego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Propagowanie aktywności ruchowej bez pośpiechu        i presji na wynik. Poznanie walorów turystycznych gminy Śmigiel.

 

 1. DYSTANSE I MIEJSCE

 Bieg oraz marsz „Nordic-Walking” ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu, jednakże trasa musi przebiegać przez Gminę Śmigiel.

Dystans do wyboru przez uczestnika.

 

Proponowane dystanse do pokonania podczas biegu:

 • dystans 5 km
 • dystans 10 km
 • dystans 15 km

 

Proponowane dystanse do pokonania podczas marszu „Nordic-Walking”:

 • dystans 5 km
 • dystans 10 km

 

 1. TERMIN:  1 sierpnia (sobota) – 31 sierpnia (poniedziałek).

 2. ZASADY BIEGU I MARSZU „NORDIC- WALKING”
 • Zachęcamy do pokonania wybranego dystansu biegiem, marszobiegiem, lub marszem „nordic walking”.
 • Dystans swój można pokonać pojedynczo lub w grupie (przy zachowaniu bezpiecznego odstępu społecznego).
 • Ze względu na to, że bieg oraz „Nordic- Walking” mają charakter rekreacyjny zalecamy brak nadmiernego pośpiechu, delektowanie się otaczającą przyrodą.

 

 1. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia zarówno do biegu jak i „Nordic- Walking” przyjmowane będą w trybie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Strona główna do zapisów: www.aktywnysmigiel.pl

Należy wybrać dystans biegu, lub dystans Nordic- Walking” oraz podać:

 • Imię i Nazwisko
 • Wiek

Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.

 

 1. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa obowiązuje (bez względu na wiek) i przeznaczona jest na wykonanie pamiątkowego medalu z biegu, lub marszu „Nordic- Walking” .

 

Wysokość opłaty startowej wynosi 10 zł.

 • Pamiątkowy medal będzie do odbioru po opublikowaniu listy finiszerów ( maksymalnie do dnia 14 września) w siedzibie organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
 • Uiszczenie opłaty startowej jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją niniejszego regulaminu.
 • W biegu lub marszu „Nordic- Walking” mogą brać udział osoby, które wniosły w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. opłatę startową, lub w przypadku osób niepełnoletnich za które opłatę wnieśli rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Opłatę startową dokonujemy przez „DATA- SPORT”

 

8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

 • Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.
 • Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo podczas biegu lub marszu „Nordic – Walking”.

 9. POMIAR DYSTANSU - POTWIERDZENIA BIEGU LUB MARSZU

Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

 

Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wysłać na adres mailowy: administracja@okfir.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2020

TUTUŁ MAILA POWINIEN ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO 

lub gdy uczestnik startuje z osobą towarzyszącą - oba nazwiska, np. Jan Kowalski z Anną Nowak

 • Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania medalu/medali.
 • W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu.
 • Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy tylko o wpisanie wszystkich nazwisk w treści maila.

 

 1. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 • Ze względu na formułę biegu czy marszu „Nordic- Walking” nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy.
 • Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 31.08) opublikujemy na stronie biegu (aktywnysmigiel.pl ) – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu, lub marszu „Nordic –Walking”.
 • Lista finiszerów pojawi się maksymalnie do dnia 14.09.
 • Tylko osoby na liście finiszerów otrzymają jako nagrodę pamiątkowy medal.
 • Każdy uczestnik biegu lub marszu „Nordic- Walking” otrzyma pamiątkowy medal, który będzie do odbioru po opublikowaniu listy finiszerów ( maksymalnie do dnia 14 września ) w siedzibie organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

 

Zapraszamy do udziału!