Charytatywny Bieg Świętojański i Marsz Nordic Walking

Regulamin

R E G U L A M I N
Biegu Świętojańskiego oraz „Nordic Walking”

a także biegu dla dzieci
„Biegniemy dla Kai”

Śmigiel, 26 czerwca 2021

 

Bieg dla Kai

przedszkole i szkoły podstawowe

 

Start i miejsce zawodów

 

 1. Termin i miejsce zawodów: sobota 26 czerwca 2021 r., Śmigiel
 2. Start:

Godzina 13:00 – uczniowie szkół spoza gminy Śmigiel (po wcześniejszym zapisaniu się w administracji OKFIR – tel. 517 784 967),

Godzina 13:30 - Zespół Szkół w Starym Bojanowie,

Godzina 14:00 - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie,

Godzina 14:30 - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu,

Godzina 15:00 - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej,

Godzina 15:30 - Zespół Szkół w Czaczu,

Godzina 16:00 - Przedszkole w Śmiglu.

 

 • 2

Cel imprezy

 1. Promocja aktywnego stylu życia.
 2. Promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 3. Wsparcie leczenia Kai.
 4. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka.

 • 3

Miejsce, dystans,  trasa biegu dzieci z przedszkola i  szkół podstawowych

 1. Sekretariat zawodów usytuowany będzie w okolicach startu.
 2. Start i meta: oznakowane trasy NordicWalking w parku (przy kompleksie boisk ORLIK w Śmiglu).
 3. Dojazd na miejsce startu odbywa się we własnym zakresie.
 4. Dystanse uzależnione od wieku dzieci (do wyboru przez uczestników):
 • 300 metrów;
 • 2200 metrów.
 1. Bieg nie ma charakteru rywalizacji. Uczestnik może wybrany przez siebie dystans pokonać biegiem, truchtem lub marszem.

 

 • 4

Zgłoszenia przedszkola i szkoły podstawowe warunki

 1. Zgłoszenia przedszkola i szkół obowiązują pisemnie do 21 czerwca 2021 roku do 1600 (zbiorowe, w poszczególnych grupach wiekowych.) na adres: Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, Tel. 517784967  ( 21 czerwca to ostateczna data wpływu zgłoszenia do organizatora).
 2. Każde dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodziców na start w imprezie,   którą przedstawiają organizatorowi w dniu imprezy  wraz ze zgodą wynikającą z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych  RODO).
 3. Niepełnoletni uczestnicy biegu przez cały okres imprezy pozostają pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego.
 • 5

Podsumowanie

 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom biegu (z przedszkola i szkół podstawowych) , którzy dokonają zakupu cegiełki oraz pokonają wybrany przez siebie dystans wodę, pamiątkowy medal oraz nagrodę niespodziankę.
 2. Będzie możliwy zakup cegiełki z którego dochód przeznaczony zostanie na leczenie Kai.
 3. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miejski Śmigla, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu,  Klub Sportowy Speed Feet '16.

 

Marsz „NordicWalking”

 • 1

Start i miejsce zawodów

 

 1. Termin zawodów: 26 czerwca 2021 r. (sobota).
 2. Start: 19.00.
 3. Miejsce: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic).

 

 • 2

Cel imprezy

 1. Promocja aktywnego stylu życia.
 2. Promocja Nordic Walking jako formy rekreacji.
 3. Wsparcie leczenia Kai.
 4. Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

 

 • 3

Miejsce, dystans,  trasa biegu, klasyfikacja

 1. Sekretariat zawodów usytuowany będzie w okolicach startu. 
 2. Start i meta: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic).
 3. Dojazd na miejsce startu odbywa się we własnym zakresie.
 4. Dystans: 5 km (klasyfikacja tylko open 3 miejsca, osobno kobiety, osobno mężczyźni).
 5. Organizator ustala maksymalny limit marszu Nordic Walking na 70 minut.

 

 • 4

Zgłoszenia nordic walking

 1. Organizator ustala górną granicę uczestników marszu Nordic Walking na 100 osób zarejestrowanych i opłaconych.
 2. Górna granica uczestników marszu uzależniona od obowiązującego na dzień imprezy limitu osób biorących udział w wydarzeniu sportowym na świeżym powietrzu (decyduje kolejność zgłoszeń). Nie ma możliwości  zapisu na marsz w dniu zawodów.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 czerwca 2021. Informacja o imprezie na stronie

http://aktywny.smigiel.pl, z tej strony nastąpi przekierowanie na stronę operatora zapisów                 

i płatności firmę Datasport Marek Zieliński ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój.     
4. Start w kategorii „NordicWalking” jest płatny :

 • 10,00 zł - drogą elektroniczną podczas dokonywania zapisu,
 • 10,00 zł - przeznaczone na leczenie Kai, wrzucane do puszki przy odbiorze pakietu startowego.
 1. Oficjalna strona internetowa: aktywny.smigiel.pl,  e-mail    kontaktowy: aktywny@smigiel.pl
 2. Na liście startowej pojawią się tylko dane osobowe (imię, nazwisko, miasto, klub, płeć, rok urodzenia, kategoria wiekowa) osób, które dokonają opłaty startowej.
 3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inną osobę.

 

 • 5

Warunki uczestnictwa w marszu:

 1. W marszu prawo startu mają osoby, które do dnia marszu ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
 3. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości.
 4. Ze względu na środki ostrożności organizator nie zapewnia uczestnikom szatni.
 5. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w marszu. 
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli antydopingowej.
 8. Organizator zaleca posiadanie latarki-czołówki.

 

 • 6

Weryfikacja zawodników w dniu zawodów:

 1. Weryfikacja zawodników w sekretariacie zawodów (od godziny 17:00 do godziny 18:45).
 2. Uczestnicy marszu otrzymają numery startowe.
 3. Uczestnik marszu musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Każdy z uczestników w sekretariacie oddaje podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w marszu, o znajomości oraz akceptacji regulaminu marszu oraz dokumenty związane z ochroną danych osobowych (RODO).
 4. Strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.

 

 • 7

Podsumowanie

 1. Zbiórka zawodników na starcie do godziny 18:45. Start o godz. 19.00.
 2. Organizatorzy zapewniają:
 • medale pamiątkowe dla osób, które zgłosiły się do udziału w zawodach oraz uregulowały opłatę startową do 21 czerwca 2021 r. (które będą stanowić element pakietu startowego wraz z wodą oraz drożdżówką). 
 1. Nagrody:
 • w kategorii kobiet za miejsca I – III okolicznościowe pucharki/statuetki, nagrody rzeczowe,
 • w kategorii mężczyzn za miejsca I – III okolicznościowe pucharki/statuetki, nagrody rzeczowe,
 • w kategorii Nordic Walking nie będzie kategorii wiekowych.
 1. Komisja Sędziowska ustala ostateczne wyniki na podstawie protokołów zawodów. Ewentualne protesty składać należy Sędziemu Głównemu w formie pisemnej zaraz po zakończeniu marszu.
 2. Na trasie marszu nie będzie sędziego.
 3. Organizator zapewnia drożdżówkę i wodę mineralną, a w sekretariacie zawodów oraz na starcie będą wywieszone mapki marszu.
 4. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miejski Śmigla, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, Klub Sportowy Speed Feet '16.

 

Bieg na 10 km

 • 1

Start i miejsce zawodów

 1. Termin i miejsce zawodów 26 czerwca 2021 r., Nietążkowo.
 2. Start: Biegi OPEN - godz. 20:00
 3. Miejsce: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic).
 • 2

Cel imprezy

 1. Promocja aktywnego stylu życia.
 2. Promocja biegania jako formy rekreacji.
 3. Wsparcie leczenia Kai.
 4. Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

 • 3

Miejsce, dystans,  trasa biegu, klasyfikacja

 1. Sekretariat zawodów usytuowany będzie w okolicach startu. 
 2. Start i meta: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic).
 3. Dojazd na miejsce startu odbywa się we własnym zakresie.
 4. Dystans:10 kilometrów: (klasyfikacja open – 6 miejsc, osobno kobiety, osobno mężczyźni, także klasyfikacja w grupach wiekowych – 7 grup).
 5. Organizator ustala maksymalny limit biegu na 90 minut.

 

 • 4

Zgłoszenia bieg

 1. Organizator ustala górną granicę uczestników biegu na 200 osób zarejestrowanych  i opłaconych.
 2. Górna granica uczestników biegu uzależniona od obowiązującego na dzień imprezy limitu osób biorących udział w wydarzeniu sportowym na świeżym powietrzu (decyduje kolejność zgłoszeń). Nie ma możliwości zapisu na bieg w dniu zawodów.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 czerwca 2021. Informacja o imprezie na stronie

http://aktywny.smigiel.pl, z tej strony nastąpi przekierowanie na stronę operatora zapisów                 

i płatności firmę Datasport Marek Zieliński ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój

 1. Start w biegu jest płatny:
 • 30,00 złdrogą elektroniczną podczas dokonywania zapisu,
 • 10,00 zł przeznaczone na leczenie Kai, wrzucane do puszki przy odbiorze pakietu startowego.
 1. Oficjalna strona internetowa: aktywny.smigiel.pl,  e-mail kontaktowy: aktywny@smigiel.pl
 2. Na liście startowej pojawią się tylko dane osobowe (imię, nazwisko, miasto, klub, płeć, rok urodzenia, kategoria wiekowa) osób, które dokonają opłaty startowej.
 3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 • 5

Warunki uczestnictwa w biegu

 1. W biegu prawo startu mają osoby od rocznika 2006.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować biegu wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu). Przed biegiem i po biegu muszą być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
 4. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości.
 5. Ze względu na środki ostrożności organizator nie zapewnia uczestnikom szatni.
 6. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli antydopingowej.
 9. Organizator zaleca posiadanie latarki-czołówki.

 

 • 6

Weryfikacja zawodników w dniu zawodów:

 1. Weryfikacja zawodników w sekretariacie zawodów (od godziny 17:00 do godziny 18:45).
 2. Uczestnicy biegu otrzymają numery startowe.
 3. Uczestnik biegu musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Każdy z uczestników               w sekretariacie oddaje podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału        w biegu, o znajomości regulaminu biegu oraz dokumenty związane z ochroną danych osobowych (RODO).
 4. Strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.

 

 • 7

Podsumowanie

 1. Zbiórka zawodników na starcie do godziny 19:50. Start o godz. 20:00.
 2. KATEGORIE WIEKOWE  BIEGU OPEN:

            Kobiety i mężczyźni dystans - 10 km.

 • Klasyfikacja BIEGU OPEN (pierwsze 6 miejsc).
 • Klasyfikacja w grupach wiekowych (pierwsze miejsce) oddzielnie mężczyźni i kobiety (sklasyfikowanie w Biegu Open, wyklucza ponowne klasyfikowanie w grupach wiekowych).
 • Przedziały wiekowe – 6 przedziałów wiekowych(obowiązuje rocznik, a nie ukończone lata – wyjątek stanowi najmłodsza kategoria gdzie uczestnik musi mieć skończone 18 lat):
   • I   Grupa wiekowa: rocznik 2006 - 2002 (15-19 lat), 
   • II   Grupa wiekowa: rocznik 2001 - 1992 (20-29 lat), 
   • III  Grupa wiekowa: rocznik 1991 - 1982 (30-39 lat), 
   • IV Grupa wiekowa: rocznik 1981 - 1972 (40– 49 lat), 
   • V  Grupa wiekowa: rocznik 1971 - 1962 (50 – 59 lat), 
   • VI   Grupa wiekowa: rocznik 1961 - 1952 (60 – 69 lat), 
   • VII  Grupa wiekowa: rocznik 1951 – ( 70 lat i starsi).
 1. Organizatorzy zapewniają:
 • medale pamiątkowe dla osób, które zgłosiły się do udziału w zawodach oraz uregulowały opłatę startową do 21 czerwca 2021 r. (które będą stanowić element pakietu startowego wraz z woda oraz drożdżówką),
 • nagrody:
  • w biegu Open Kobiet za miejsca I – VI okolicznościowe pucharki,  nagrody rzeczowe,
  • w biegu Open Mężczyzn za miejsca I – VI okolicznościowe pucharki,  nagrody rzeczowe,
  • w kategoriach wiekowych Kobiet:  za I miejsce okolicznościowy pucharek, nagroda rzeczowa, 
  • w kategoriach wiekowych Mężczyzn: za I miejsce okolicznościowy pucharek, nagroda rzeczowa, 
 1. Komisja Sędziowska ustala ostateczne wyniki na podstawie protokołów zawodów. Ewentualne protesty składać należy Sędziemu Głównemu w formie pisemnej zaraz po zakończeniu biegu.
 2. UWAGI ORGANIZACYJANE:
 • organizator zapewnia drożdżówkę i wodę mineralną, 
 • w sekretariacie zawodów oraz na starcie będą wywieszone mapki biegu.
 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 2. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miejski Śmigla, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu,  Klub Sportowy Speed Feet '16.

 

Honorowa Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
BURMISTRZ ŚMIGLA MAŁGORZATA ADAMCZAK

Dyrektor zawodów:
ZASTĘPCA BURMISTRZA ŚMIGLA MARCIN JURGA

Kierownik organizacyjny zawodów:
ZYGMUNT RATAJCZAK

Zastępca kierownika organizacyjnego zawodów:
MICHAŁ MAJER

Kierownik sportowy zawodów:
ROBERT PLEWKA

Sędzia główny:
MICHAŁ SOKÓŁ

Kierownik sekretariatu zawodów:
ERIKA KRYSTOF

Kierownik zabezpieczenia trasy zawodów:
ŁUKASZ KURZAWSKI

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
zaprasza do udziału oraz kibicowania

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu z siedzibą w Śmiglu przy ulicy T. Kościuszki 20. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel,  tel. +48 517-784-967, e-mail:  administracja@okfir.pl

 

 1. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Król, kontakt poprzez e-mail administracja@okfir.pl

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu uczestnictwa w imprezy sportowej IV Biegu Świętojańskim oraz „Nordic Walking” „Biegniemy dla Kai”-na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – zawarcie i realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu/marszu.)
 2. w związku z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa; podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zawartej z Panią/Panem umowy w celu jej prawidłowej realizacji. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w celu uczestnictwa w imprezie sportowej będą przechowywane do czasu zakończenia obsługi tej imprezy, a następnie przez czas wymagany przepisami prawa. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody dane będą przechowywane do czasu ustania celu lub wycofania zgody.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

 1. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

 1. podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 a) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.
 2. podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.