Ventriculus Półmaraton - Profilaktyczny Bieg i Marsz Nordic Walking

Regulamin - półmaraton

VENTRICULUS PÓŁMARATON
IV Profilaktyczny Bieg i Marsz Nordic Walking
„Dbam o zdrowie”  8.10.2023 r. 

PÓŁMARATON


§ 1.
Start i miejsce zawodów:

1.Termin zawodów: 8.10.2023 r. (niedziela).
2. Start: godz. 11:00
3. Miejsce: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic).

§ 2.
Cel zawodów:

- Promocja aktywności i zdrowego stylu życia.
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji.
- Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
- Przeciwdziałanie narkomanii poprzez zdrowy tryb życia oraz odmawianie używek na rzecz sportu.

§ 3.
Organizatorzy:

Burmistrz Śmigla, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, Centrum Kultury w Śmiglu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§ 4.
Miejsce, dystanse oraz trasa biegu, klasyfikacja:

1. Sekretariat zawodów usytuowany będzie w sali wiejskiej w Nietążkowie, ul. Leśna 36.
2. Start i meta biegu: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic).
3. Dojazd na miejsce startu odbywa się we własnym zakresie.
4. Dystanse:
• bieg na 7 kilometrów- 1 pętla o długości 7 kilometrów,
• bieg na 14 kilometrów- 2 pętle po 7 kilometrów,
• bieg na 21 kilometrów (limit 180 minut)- 1 pętla o długości 21 kilometrów
5. Klasyfikacja: open 3 miejsca (osobno kobiety i mężczyźni), kategorie wiekowe tylko
pierwsze miejsce (osobno kobiety i mężczyźni).

§ 5.
Zgłoszenia półmaraton:

1. Organizator ustala górną granicę uczestników biegu łącznie na 200 osób zarejestrowanych
i opłaconych (decyduje kolejność zgłoszeń).
2.Zgłoszenia przyjmowane będą do 29.09.2023 r. Informacja o imprezie zamieszczona jest na stronie http://aktywny.smigiel.pl, z której nastąpi przekierowanie na stronę operatora zapisów i płatności firmę Datasport Marek Zieliński ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój.
3. Nie ma możliwości zapisu na bieg w dniu zawodów.
4.Start w półmaratonie jest płatny drogą elektroniczną podczas dokonywania zapisu.
• 50,00 zł
5. Oficjalna strona internetowa: www.aktywny.smigiel.pl,
e-mail kontaktowy: aktywny@smigiel.pl.
6. Na liście startowej pojawią się tylko dane osobowe (imię, nazwisko, miasto, klub, płeć, rok
urodzenia, kategoria wiekowa) osób, które dokonają opłaty startowej.
7.Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
8.Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inną osobę.

 

§ 6.
Warunki uczestnictwa:

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia biegu ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
3. Odbieranie numerów startowych i pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie
dokumentu tożsamości.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom szatni.
5. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu i zobowiązany jest
do jego przestrzegania.

§ 7.
Weryfikacja zawodników w dniu zawodów:

1. Weryfikacja zawodników w sekretariacie zawodów (od godziny 9:00 do godziny 10:45).
2. Uczestnicy biegu otrzymają numery startowe.
3. Uczestnik biegu musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Każdy z uczestników
w sekretariacie oddaje podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
udziału w biegu, o znajomości oraz akceptacji regulaminu biegu oraz dokumenty związane
z ochroną danych osobowych (RODO).
4. Strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.

§ 8.
Podsumowanie

1.Zbiórka zawodników na starcie o godzinie 10:50. Start o godz. 11:00.
2.Kategorie wiekowe biegu open:
• Klasyfikacja BIEGU OPEN (pierwsze 3 miejsca).
• Klasyfikacja w grupach wiekowych (tylko pierwsze miejsce) oddzielnie mężczyźni i kobiety (sklasyfikowanie w Biegu Open wyklucza ponowne klasyfikowanie w grupach wiekowych).
• Przedziały wiekowe – 6 przedziałów wiekowych (obowiązuje rocznik, a nie ukończone lata):
K20, M20 Rocznik 2005-1994 (18-29 lat),
K30, M30 Rocznik 1993-1984 (30-39 lat),
K40, M40 Rocznik 1983-1974 (40-49 lat),
K50, M50 Rocznik 1973-1964 (50-59 lat),
K60, M60 Rocznik 1963-1954 (60-69 lat),
K70+, M70+ Rocznik 1953 i starsi (70lat i więcej).
3.Organizatorzy zapewniają:
• nagrody:
o w biegu Open Kobiet, za miejsca I – III statuetki + voucher,
o w biegu Open Mężczyzn, za miejsca I – III statuetki + voucher,
o w kategoriach wiekowych Kobiet: za I miejsce nagroda rzeczowa,
o w kategoriach wiekowych Mężczyzn: za I miejsce nagroda rzeczowa,
• ciepły posiłek i wodę mineralną dla każdego zawodnika.
4. Komisja Sędziowska ustala ostateczne wyniki na podstawie protokołów zawodów. Ewentualne protesty składać należy Sędziemu Głównemu w formie pisemnej zaraz po zakończeniu biegu.
5. Na starcie będą wywieszone mapki biegu.
6. Opieka medyczna: Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania biegu oraz po jego zakończeniu. W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne badania lekarskie lub podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

§ 9.
Uwagi organizacyjne:

1. Zaleca się, aby uczestnicy zawodów byli wyposażeni: w plecak/nerkę biegową, pas startowy, żele energetyczne i min. 0,5 litra wody/napoju.
2. Organizator zapewni dostęp do wody pitnej na trasie biegu. Sugeruje się posiadanie własnego kubka.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku celowego „skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników biegu.