II Profilaktyczny Bieg i Marsz Nordic Walking

Regulamin - Nordic Walking

II Profilaktyczny Bieg i Marsz Nordic Walking

„Dbam o zdrowie”  24.10.2021 r.

 

NORDIC WALKING

 

§ 1.
Start i miejsce zawodów:

1.Termin zawodów: 24.10. 2021 r. (niedziela).
2. Start: godz. 1100.
3.Miejsce: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic).

§ 2.
Cel zawodów:

- Promocja aktywności i zdrowego stylu życia.
- Popularyzacja Nordic Walking jako formy ruchu oraz rekreacji ruchowej.
- Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
- Przeciwdziałanie narkomanii poprzez zdrowy tryb życia oraz odmawianie używek na rzecz sportu.

§ 3.
Organizatorzy:

Burmistrz Śmigla, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, Centrum Kultury w Śmiglu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4.
Miejsce, dystans oraz trasa marszu, klasyfikacja:

 1. Sekretariat zawodów usytuowany będzie w okolicach startu.
  2. Start i meta biegu: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic).
  3. Dojazd na miejsce startu odbywa się we własnym zakresie.
  4. Dystans: 5 kilometrów (limit 70 minut).
  5. Klasyfikacja: tylko open 3 miejsca, osobno kobiety i mężczyźni.

 2. § 5.
  Zgłoszenia nordic walking:

1. Organizator ustala górną granicę uczestników marszu nordic walking na 100 osób zarejestrowanych i opłaconych (decyduje kolejność zgłoszeń).
2. Górna granica uczestników marszu uzależniona od obowiązującego na dzień imprezy limitu osób biorących udział w wydarzeniu sportowym na świeżym powietrzu w związku z COVID-19 (decyduje kolejność zgłoszeń). Nie ma możliwości zapisu na marsz w dniu zawodów.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17.10.2021 r. Informacja o imprezie zostanie zamieszczona na stronie http://aktywny.smigiel.pl, z której nastąpi przekierowanie na stronę operatora zapisów i płatności firmę Datasport Marek Zieliński ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój.
4. Start w kategorii nordic walking jest płatny:
• 30,00 zł drogą elektroniczną podczas dokonywania zapisu.
5. Oficjalna strona internetowa: www.aktywny.smigiel.pl,
e-mail kontaktowy: aktywny@smigiel.pl
6. Na liście startowej pojawią się tylko dane osobowe (imię, nazwisko, miasto, klub, płeć, rok urodzenia, kategoria wiekowa) osób, które dokonają opłaty startowej.
7. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
8. Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inną osobę.

§ 6.
Warunki uczestnictwa:

 1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia marszu ukończą 18 lat.
  2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
  3. Odbieranie numerów startowych i pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości.
  4. Ze względu na środki ostrożności ( COVID – 19) organizator nie zapewnia uczestnikom szatni.
  5. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w marszu.
  6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu i zobowiązany jest
  do jego przestrzegania.


  § 7.
  Weryfikacja zawodników w dniu zawodów:

1. Weryfikacja zawodników w sekretariacie zawodów (od godziny 1000 do godziny 1050).
2. Uczestnicy marszu otrzymają numery startowe.
3. Uczestnik marszu musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Każdy z uczestników w sekretariacie oddaje podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w marszu, o znajomości oraz akceptacji regulaminu oraz dokumenty związane z ochroną danych osobowych (RODO).
4. Strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.

§ 8.
Podsumowanie

1. Zbiórka zawodników na starcie o godzinie 1055. Start o godz. 1100.
2. Organizatorzy zapewniają:
• medale pamiątkowe dla osób, które zgłosiły się do udziału w zawodach oraz uregulowały opłatę startową do 14.10.2021 (będą stanowić element pakietu startowego wraz z wodą oraz drożdżówką).
• drożdżówkę i wodę mineralną.
3. Nagrody:
• w kategorii kobiet, za miejsca I – III - puchary, nagrody rzeczowe,
• w kategorii mężczyzn, za miejsca I – III - puchary, nagrody rzeczowe,
• w zawodach Nordic Walking nie będzie kategorii wiekowych.
4. Komisja Sędziowska ustala ostateczne wyniki na podstawie protokołów zawodów. Ewentualne protesty składać należy Sędziemu Głównemu w formie pisemnej zaraz po zakończeniu marszu.
5. Na trasie marszu nie będzie sędziego.
6. Na starcie będą wywieszone mapki marszu.
7. Opieka medyczna: Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania marszu oraz po jego zakończeniu. W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne badania lekarskie lub podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.§ 9.
Uwagi organizacyjne:

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku celowego „skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników marszu.