Śmigielskie Quizwanie

Regulamin

 

REGULAMIN

ŚMIGIELSKIE QUIZWANIE 2020

 

 1. ORGANIZATOR:

 

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, 64-030 Śmigiel, ul. Kościuszki 20
e-mail: administracja@okfir.pl, tel. 65 518 93 34

 1. PATRONAT HONOROWY:

 

Burmistrz Śmigla

 1. CEL IMPREZY

 

Promowanie jazdy rowerowej, biegania, spacerowania oraz marszu „Nordic Walking”, jako zdrowego stylu życia i ciekawego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Propagowanie aktywności ruchowej bez pośpiechu  i presji na wynik. Poznanie walorów turystycznych oraz historii gminy Śmigiel.

 

 

 1. FORMA IMPREZY

 

Śmigielskie Quizwanie 2020 składa się z trzech części, w których skład wchodzą:

 • Rozwiązanie quizu o Śmiglu
 • Rekreacja ruchowa – spacer, marsz „Nordic Walking”, bieg lub jazda na rowerze
 • Rekreacja twórcza – przedstawienie wyobrażenia o gminie Śmigiel w dowolnej formie

 

 

 1. MIEJSCE

 

Ze względu na swoją formułę zadanie może być realizowane przez uczestników w dowolnym miejscu na terenie Polski.

 

 

 1. TERMIN:  1 września (wtorek) – 30 września (środa).
 2. ZASADY WYKONANIA ZADAŃ:

 3. a) zadanie I: Należy odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania dostępne na stronie aktywny.smigiel.pl (quiz będzie dostępny od 1 września).

 4. b) zadanie II:
 • Należy wybrać ulubiony sposób rekreacji i w terminie od 1 do 30 września pokonać minimum:
  - 20 km – jeżeli uczestnik wybierze spacer, marszobieg lub marsz „nordic walking”,
  - 30 km – jeżeli uczestnik wybierze bieganie,
  - 50 km – jeżeli uczestnik wybierze jazdę rowerem.
 • Dystansu nie trzeba pokonać jednego dnia, jednak minimalny limit aktywności danego dnia to 5 kilometrów.
 • Należy dokonać pomiaru dystansudowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.
 • Zadania można pokonać pojedynczo lub w grupie (przy zachowaniu bezpiecznego odstępu społecznego).
 • Ze względu na to, że zadanie ma charakter rekreacyjny zalecamy brak nadmiernego pośpiechu, delektowanie się otaczającą przyrodą.
 1. c) zadanie III: należy zaprezentować w dowolnej formie: fotografii, rysunku, obrazu – swoje wyobrażenie o tym mieście.

 

 1. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Zgłoszenia  przyjmowane będą w trybie ciągłym do dnia 30 września 2020 r.

Strona główna do zapisów: www.aktywny.smigiel.pl

Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.

 

 1. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa obowiązuje (bez względu na wiek) i przeznaczona jest na wykonanie oraz przesłanie pamiątkowego medalu i upominku ze Śmigielskiego Quizwania 2020r.

 

Wysokość opłaty startowej wynosi:

     27 zł (przy przesłaniu medalu do uczestnika pocztą)

     13 zł (przy odbiorze  medalu przez uczestnika w biurze organizatora) • Pamiątkowy medal będzie przesłany na adres uczestnika, lub do odbioru po opublikowaniu listy finiszerów ( publikacja listy maksymalnie do dnia 14 października).

W siedzibie organizatora, można będzie odebrać medal po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 • Uiszczenie opłaty startowej jest równoznaczne z zapisem na Śmigielskie Quizwanie 2020 r.
 • W Śmigielskim Quizwaniu mogą brać udział osoby, które wniosły w terminie do dnia 30 września 2020 r. opłatę startową, lub w przypadku osób niepełnoletnich za które opłatę wnieśli rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Opłatę startową dokonujemy przez „DATA- SPORT”

 

 

 

 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

 

 • Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.
 • Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem, biegu lub marszu „Nordic – Walking”.

 

 

 

 

 1. POMIAR DYSTANSU - POTWIERDZENIA WYKONANIA ZADAŃ

 

Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

 

Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wysłać na adres mailowy: administracja@okfir.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020

TUTUŁ MAILA POWINIEN ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO.

 

 • Warunkiem otrzymania medalu jest poprawne rozwiązanie wszystkich 3 zadań i przesłanie dowodów w postaci plików o których mowa w pkt 5.
 • W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie zadania.

 

 1. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 

 • Ze względu na formułę Śmigielskiego Quizwania 2020, nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy.
 • Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 30.09) opublikujemy na stronie (aktywny.smigiel.pl ) – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które przesłały potwierdzenia wykonania jazdy rowerem, biegu lub zamiennie marszu „Nordic –Walking” oraz podały prawidłowe odpowiedzi na pytania Quizu.
 • Lista finiszerów pojawi się maksymalnie do dnia 14.10.
 • Tylko osoby na liście finiszerów otrzymają jako nagrodę pamiątkowy medal.

 

 

             Zapraszamy do udziału w

                                                                     Śmigielskim Quizwaniu 2020